Сервиз & DownloadСервиз и гаранция

Гаранционен срок
- 24 месеца за ехографи, трансдюсери и апаратура за електродиагностика
- 12 месеца за видеоендоскопи

Централен сервиз за Република България: гр. Варна, ул. “Кирил Шиваров” №9 Б,
TEL: +359 52 612 259
FAX: +359 52 612 258
е-mail: Untitled-5.pngЗона за изтегляне на материали