12 канален електрокардиограф SonoScape IE12

Изтеглете брошура в pdf формат
IE12
ЕКГ апарат        
SonoScape IE12 е 12-канален електрокардиограф от новото поколение, който се отличава с много усъвършенствания в ключовите ЕКГ технологии, както за подобряване на бързина, точност и стабилност, така и за улесняване на цялостен работен процес. Това е технология на изцяло на нов подход към обработката на ЕКГ сигналите, гарантиращ щадящо филтриране, намаляване на смущенията и моментално отразяване на кривите на екрана. Уникалните конструктивни решения заложени в апарата ще допринасят в бъдеще за намаляване на експлоатационните разходи на болниците и клиниките в условията на високо натоварване.


Електрокардиограф Соноскейп IE12
По-бързо
- Функция за моментално стартиране при откриване на вълните
- Функция за стабилизиране на кривите 2 сек след регистриране

По-стабилно
- Подобрени технологии при обработка на сигнала за по-малко смущения и по-добра производителност
- Прецизна и подредена електрокардиограма без плаващи или припокриващи ЕКГ криви

По-точно
- Иновативна технология за адаптивно филтриране без загуба на полезна информация
- Minnesota протокол и авторитетна база данни CSE

По-ефективно
Независими кабели за всяко отвеждане са предпоставка за намаляване на разходи за следпродажбената поддръжка. Вече не е необходимо да се сменя целия пациентен ЕКГ кабел, когато един от проводниците е повреден

Опции:
Работна станция, WiFi модул, баркод четец,
USB диск, подов статив


Електрокардиограф Соноскейп IE12


Електрокардиограф Соноскейп IE12