Цифров ехограф А5

 
Ехографът A5 e нова разработка на компанията SonoScape и представлява модифицирана версия на A6 с базова за серията функционалност.
Ехографът е предназначен за обща ехографска диагностика в акушерството и гинекологията, урологията, педиатрията и неонатологията, анестезиологията, при изследване на малки органи, съдове, кости, мускули и повърхностни структури, при абдоминални изследвания.

Основни предимства на А5:
  - голям нетрепкащ цветен дисплей;
  - компактни размери и малко тегло на апарата;
  - съвременен ергономичен дизайн;
  - широки възможности за връзка с компютърна периферия и информационни медицински мрежи.

Аксесоари:
  - втори SVGA монитор;
  - мастилено-струен или лазерен USB принтер;
  - специализирана стойка с вградено UPS устройство
  - педал.