Трансдюсери за ехограф А6Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания и АГ
 • Честотен диапазон: 2-6 MHz
 • Радиус: 50 mm
 • Ъгъл на сканиране: 86º
Конвексен трансдюсер за педиатрия и абдоминални изследвания
 • Честотен диапазон: 3-8 MHz
 • Радиус: 40 mm
 • Ъгъл на сканиране: 83º
Линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи
 • Честотен диапазон: 5-12 MHz
 • Дължина: 46 mm 
Микроконвексен трансдюсер за кардиология
 • Честотен диапазон: 2-5 MHz
 • Радиус: 15 mm
 • Ъгъл на сканиране: 107º
Микроконвексен трансдюсер за детска кардиология
 • Честотен диапазон: 4-9 MHz
 • Радиус: 13 mm
 • Ъгъл на сканиране: 96º
Микроконвексен трансвагинален трансдюсер
 • Честотен диапазон: 4-9 MHz
 • Радиус: 13 mm
 • Ъгъл на сканиране: 180º
Микроконвексен ендокавитарен трансдюсер
 • Честотен диапазон: 4-9 MHz
 • Радиус: 10,3 mm
 • Ъгъл на сканиране: 145º
Бипланов трансректален трансдюсер
 • Честотен диапазон на микроконвексен трансдюсер: 4-9 MHz,
 • Честотен диапазон на линеарен трансдюсер: 5-11 MHz,
 • Радиус/дължина: 10/60 mm
 • Ъгъл на сканиране: 180º

Характеристики на трансдюсери >>>