Цифров ехограф А8


Стационарният цифров ехограф A8 е нова разработка на компанията SonoScape.
Апаратът е предназначен е за прецизна ехографска диагностика в акушерството и гинекологията, урологията, педиатрията и неонатологията, анестезиологията, при изследване на малки органи, съдове, кости, мускули и повърхностни структури, при абдоминални изследвания.

Основни предимства на A8:
    - отлично качество на ехографския образ;
    - голям нетрепкащ цветен дисплей;
    - съвременен ергономичен дизайн и висока маневренност;
    - широки възможности за връзка с компютърна периферия и информационни медицински мрежи.