Възможности на ехограф Соноскейп S11BW


Режими на работа:
 • В (2D), 2В, 4В + синхронизиран ЕКГ канал,
 • 3D/4D - опция,
 • M-мода,
 • Цветен доплер (CFM) - опция,
 • Мощен доплер (PDI) - опция,
 • Дирекционален мощен доплер (DPDI) - опция,
 • Пулсов доплер (PW, HPRF),
 • Постоянно вълнов доплер (CW) - опция,
 • Режим „Mикроскан” ( μ-scan),
 • Режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
 • Трапецоиден режим за линеарни трансдюсери,
 • Режим на панорамно сканиране,
 • Режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging)

S11_4D.png