Възможности на ехограф S2BW


Режими на сканиране:

 • В (2D), 2В, 4В
 • 3D/4D - опция,
 • M-мода,
 • Анатомична ( в няколко проекции) М-мода - опция,
 • Цветна ( доплерова) М-мода - опция,
 • Цветен доплер (CFM) - опция,
 • Мощен доплер (PDI) - опция,
 • Дирекционален мощен доплер (DPDI) - опция,
 • Пулсов доплер (PW),
 • Постоянно вълнов доплер (CW) - опция,
 • Режим „Mикроскан” ( μ-scan) - опция,
 • Режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
 • Режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging) - опция,
 • Панорамен режим на сканиране

S2BW2.png