Цифров ехограф SSI-600

                           

Преносимият цифров  ехограф SSI-600 е надеждна, ергономична и удобна ултразвукова система с приложение за абдоминални изследвания, акушерство и гинекология, урология, педиатрия, неонатални и съдови и изследвания, изследване на малки органи и повърхностни структури, костно-мускулни изследвания.

Трансдюсерите са с висока плътност и осигуряват качество на изображението, сравнимо само с черно-белите системи от High-end класа. Методите на сканирането са микро-конвексен, електронно-конвексен и електронно-линеарен.

Предимството на SSI-600 е широкият избор от приложими мултичестотни (4- честотни) трансдюсери с висока плътност (128 кристала ).