Цифров ехограф SSI-800

                       

     

Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания и АГ

 • Честотен диапазон: 2-5 MHz
 • Радиус: 60 mm
 • Ъгъл на сканиране: 70º

Конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания и АГ

 • Честотен диапазон: 2-5 MHz
 • Радиус: 40 mm
 • Ъгъл на сканиране: 80º

Конвексен трансдюсер за педиатрия и абдоминални изследвания

 • Честотен диапазон: 3-7 MHz
 • Радиус: 40 mm
 • Ъгъл на сканиране: 80º

Линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи 

 • Честотен диапазон: 5-10 MHz
 • Дължина: 50 mm 

Линеарен трансдюсер за педиатрия и малки органи 

 • Честотен диапазон: 3-7 MHz
 • Дължина: 50 mm 

Микроконвексен трансдюсер за кардиология

 • Честотен диапазон: 2-5 MHz
 • Радиус: 20 mm
 • Ъгъл на сканиране: 90º

Микроконвексен трансдюсер за детска кардиология и педиатрия

 • Честотен диапазон: 3-7 MHz
 • Радиус: 20 mm
 • Ъгъл на сканиране: 110º

Микроконвексен трансдюсер за детска кардиология и неонатология

 • Честотен диапазон: 3-7 MHz
 • Радиус: 11 mm
 • Ъгъл на сканиране: 130º

Микроконвексен трансвагинален трансдюсер

 • Честотен диапазон: 3-7 MHz
 • Радиус: 11 mm
 • Ъгъл на сканиране: 130º

Линеарен интраоперативен/съдов трансдюсер

 • Честотен диапазон: 5-12 MHz
 • Дължина: 28 mm

Линеарен трансректален трансдюсер

 • Честотен диапазон: 5-9 MHz
 • Дължина: 60 mm

Бипланов трансректален трансдюсер

 • Честотен диапазон на микроконвексен трансдюсер: 5-9 MHz,
 • Честотен диапазон на линеарен трансдюсер: 5-9 MHz,
 • Радиус/дължина: 11/60 mm
 • Ъгъл на сканиране: 90º