Цифров ехограф S6Режими на сканиране:

 • В (2D), 2В, 4В + синхронизиран ЕКГ канал,
 • M-мода,
 • Анатомична ( в няколко проекции) М-мода,
 • Цветна ( доплерова) М-мода,
 • 3D - стандартно,
 • Цветен доплер (CFM),
 • Мощен доплер (PDI),
 • Дирекционален мощен доплер (DPDI),
 • Пулсов доплер (PW),
 • Постоянно вълнов доплер (CW),
 • Тъканен доплер ( TDI) - опция,
 • Режим „Mикроскан” ( μ-scan) - опция,
 • Режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
 • Режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging)
 • Панорамен режим на сканиране

Технологии на получаване на образа:

 • NFDSC високоточен широколентов формировател на лъча с прецизно непрекъснато фокусиране;
 • NRSC (Native Resolution Scan Converter) експертна пиксел-пиксел технология за подобряване на дисплейната резолюция;
 • Честотно-комбинирано сканиране технология за едновременно сканиране на различни честоти в зависимост от дълбочината;
 • Compound imaging режим на пресичащи се лъчи - образ без артефакти;
 • ImFusion ( Adaptive Imaging Fusion) режим за повишаване на детайлна и контрастна резолюция,
 • μ-scan Processing режим за премахване на ултразвуковия шум - опция;
 • HQNF ( High Quality Noise Filter) цифров динамичен филтър за оптимизация на цветната карта и отстраняване на артефактите в режима на доплер;
 • THI (Tissue Harmonic Image) тъканно-хармонично изображение THI