Цифров ехограф S8


Режими на работа:
 • В (2D), 2В, 4В + синхронизиран ЕКГ канал,
 • M-мода,
 • анатомична ( в няколко проекции) М-мода,
 • цветна ( доплерова) М-мода,
 • 3D - стандартно, Live 3D (4D) - опция,
 • цветен доплер (CFM),
 • мощен доплер (PDI),
 • дирекционален мощен доплер (DPDI),
 • пулсов доплер (PW, HPRF),
 • постоянно вълнов доплер (CW),
 • тъканен доплер ( TDI) - опция,
 • режим „Mикроскан” ( μ-scan),
 • режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
 • трапецоиден режим за линеарни трансдюсери,
 • режим на панорамно сканиране,
 • режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging)


Технологии на получаване на образа:

 • Digital Front End нов високоскоростен ултразвуков цифров процесор;
 • NFDSC високоточен широколентов формировател на лъча с прецизно непрекъснато фокусиране;
 • NRSC (Native Resolution Scan Converter) експертна пиксел-пиксел технология за подобряване на дисплейната резолюция;
 • Multi-beam Processing технология за едновременно приемане на няколко успоредни лъча за повишаване латералната разделителна способност;
 • Честотно-комбинирано сканиране технология за едновременно сканиране на различни честоти в зависимост от дълбочината;
 • Compound imaging режим на пресичащи се лъчи - образ без артефакти;
 • μ-scan Processing режим за премахване на ултразвуковия шум, с възможност за регулиране на апертура;
 • ImFusion ( Adaptive Imaging Fusion) режим за повишаване на детайлна и контрастна резолюция,
 • HQNF ( High Quality Noise Filter) цифров динамичен филтър за оптимизация на цветната карта и отстраняване на артефактите в режим на доплер;
 • M-Tuning Auto-Optimization (ATO) автоматична оптимизация на образа с натискане на един бутон;
 • Tissue Harmonic Image тъканно-хармонично изображение THI.