SonoScape X3 / X5


✓ автоматична оптимизация на образа по време на целия преглед;
✓ режими В, В+В, 4В, В+М; дуплекс, триплекс;
✓ цветен ( CFM) и мощен доплер ( PDI);
✓ дирекционален мощен доплер ( DPDI);
✓ тъканен доплер ( TDI);
✓ спектрален доплер ( PW, HPRF, CW);
✓ автоматично трасиране в PW ;
✓ пространствено къмпаунд изображение за редуциране на шума и дефиниране на границите ;
✓ режим на втора тъканна хармоника ( THI);
✓ пулсово инвертирана втора тъканна хармоника ( РHI) - подобрен контраст, редукция на шума;
✓ TGS: 8;
✓ панорамно изображение за големи обекти;
✓ трапецоидно изображение за линеарни трансдюсери;
✓ режим на 3D реконструкция за всички трансдюсери;
✓ Wi-Fi и bluetooth безжична връзка
✓ Dicom 3.0 предаване/запазване
✓ HDD, USB 2.0