Цифров ехограф S2


Мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминални изследвания и АГ Мултичестотен линеарен трансдюсер за съдови изследвания и малки органи
Мултичестотен Phased Array кардиологичен трансдюсер за възрастни Мултичестотен Phased Array кардиологичен трансдюсер за деца
Мултичестотен микроконвексен трансдюсер за кардиология Мултичестотен микроконвексен трансдюсер за детска кардиология и педиатрия

Мултичестотен микроконвексен трансвагинален трансдюсер

Характеристики на трансдюсери >>>