S12

SonoScape S12 е последната разработка стационарен ехограф на SonoScape, в който е внедрена новата софтуерна платформа, осигуряваща оптимизиран работен процес и удобни операции със системата. S12 е ехограф с компактен дизайн и предлага неограничени възможности за различни функции и приложения, с което отговаря на специфичните нужди на специалистите за:

 • • Абдоминални изследвания
 • • Акушерство и гинекология,
 • • Live 3D ( 4D) изследвания,
 • • Кардиология,
 • • Детска кардиология,
 • • Трансезофагиални кардиологични изследвания,
 • • Изследване на малки органи и повърхностни структури,
 • • Неврология,
 • • Урология,
 • • Педиатрия,
 • • Неонатология,
 • • Съдови изследвания,
 • • Транскраниални изследвания на деца и възрастни,
 • • Костно-мускулни изследвания,
 • • Хирургия, лапароскопски и интраоперативни изследвания

Предимства на модела:
 • • Широк спектър от приложения
 • • Потребителски пресети, базирани на личния стил на специалиста
 • • Четири порта за трансдюсери
 • • Професионални пакети измервания:
 • • Auto NT – автоматично измерване нухалната транслуция
 • • 4D SLive - живо 3D/4D изобразяване с мултисрезова функция за ефективен анализ
 • • Еластография за линеарни трансдюсери
 • • Пълна DICOM съвместимост
 • • Вградена батерия
S12_380.png