S12
Разширени възможности за съвременна диагностика:

 • • Превъзходен образ при рутинните прегледи за детаилна оценка в акушерство, гинекология и изследване на гърда;
 • • 15” LED специализиран екран с висока резолюция със свободна ротация и прибиране към клавиатурата;
 • • Трансдюсери с висока плътност за високодефинитивно изображение;
 • • Пост-процесинг за 2D и доплеровите режими;
 • • Пулсово инвертирано хармонично изобразяване, подобряващо контранстната резолюция и проникването;
 • • Съставно изобразяване (compound) подобрява контраста и пространствената разделителна способност, намалява отблясъците и подчертава границите на тъканите;
 • • VIS Needle визуализация на биопсичната игла;
 • • Мултилъч технология за паралелен процесинг ( свръхвисока честота на кадрите);
 • • Еластография за линеарни трансдюсери;
 • • Auto NT – автоматично измерване на нухалната транслуция;
 • • Анатомичен М-режим за изследване на феталното сърце от всяка позиция;
 • • Температурна детекция на трансвагиналния трансдюсер за дълъг живот;
 • • Втора тъканна хармоника за трансвагинални трансдюсери;
 • • 4D SDepth – усещане за дълбочина чрез автоматични светлосенки;
 • • Широкоъгълният ендовагинален трансдюсер значително съкращава времето на прегледа;
 • • Широколентов конвексен трансдюсер за изследване на дълбоки органи;
 • • Биопсични водачи;
 • • Dual imaging - два образа на екрана в реално време при би-планови трансдюсери;
 • • Speckle reduction - нова генерация μскан филтриране на образа за намаляване на артефактите;
 • • М-тюнинг – оптимизация на образа с един бутон;
 • • Панорамно изобразване в реално време;
 • • Пълна пациентска база данни, управление на изображе- нията, репорти в разнообразни формати, DVD, USB, HDD с голям капацитет;
S12