S22
Разширени възможности за съвременна диагностика:

 • • Пулсово инвертирано хармонично изобразяване, подобряващо контранстната резолюция и проникването;
 • • Съставно изобразяване (compound) подобрява контраста и пространствената разделителна способност, намалява отблясъците и подчертава границите на тъканите;
 • • VIS Needle визуализация на биопсичната игла;
 • • Мултилъч технология за паралелен процесинг ( свръхвисока честота на кадрите);
 • • Еластография за линеарни трансдюсери;
 • • CEUS - Контраст усилена ехография;
 • • Auto NT – автоматично измерване на нухалната транслуция;
 • • AVC Follicle – автоматична калкулация броя на фoликулите;
 • • 4D SDepth – усещане за дълбочина чрез автоматиини светлосенки;
 • • 4D SLight – осветяване на 4D образа от различни ъгли;
 • • Широкоъгълният ендовагинален трансдюсер значително съкращава времето на прегледа;
 • • Широколентов конвексен трансдюсер за изследване на дълбоки органи;
 • • Биопсични водачи;
 • • Dual imaging - два образа на екрана в реално време при би-планови трансдюсери;
 • • Speckle reduction - нова генерация μскан филтриране на образа за намаляване на артефактите;
 • • М-тюнинг – оптимизация на образа с един бутон;
 • • Панорамно изобразване в реално време;
S22