Цифров ехограф S40


Режими на работа:
 • В (2D), 2В, 4В + синхронизиран ЕКГ канал,
 • M-мода,
 • еластография,
 • контраст усилена ехография,
 • анатомична ( в няколко проекции) М-мода,
 • цветна ( доплерова) М-мода,
 • 3D - стандартно, Live 3D (4D) - опция,
 • цветен доплер (CFM),
 • мощен доплер (PDI),
 • дирекционален мощен доплер (DPDI),
 • пулсов доплер (PW, HPRF),
 • постоянно вълнов доплер (CW),
 • тъканен доплер ( TDI) - опция,
 • режим „Mикроскан” ( μ-scan),
 • режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
 • трапецоиден режим за линеарни трансдюсери,
 • режим на панорамно сканиране,
 • режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging)
Sonoscape S40