Цифров ехограф SSI-5000Режими на работа:
 • В (2D), 2В, 4В + синхронизиран ЕКГ канал,
 • M-мода,
 • анатомична ( в няколко проекции) М-мода,
 • цветна ( доплерова) М-мода,
 • 3D - стандартно, Live 3D (4D) - опция,
 • цветен доплер (CFM),
 • мощен доплер (PDI),
 • дирекционален мощен доплер (DPDI),
 • пулсов доплер (PW),
 • постоянно вълнов доплер (CW),
 • тъканен доплер ( TDI) - опция,
 • режим „Mикроскан” ( μ-scan) - опция,
 • режим на тъканно-хармонично изображение THI (Tissue Harmonic Image)
 • режим на пресичащи се лъчи ( Compound imaging),

Технологии на получаване на образа:
SSI-5000_2_b.jpg

 • NFDSC високоточен широколентов формировател на лъча с прецизно непрекъснато фокусиране,
 • PDDF (Progressive Digital Dynamic Focusing) цифрова динамична фокусировка на изображението,
 • PRAC (Progressive Real-time Aperture Change) цифрова динамична апертура,
 • TCSFS (Tissue Corelated Smart Frequency Selection) динамично управление на честотата на трансдюсера за постигане на оптимална разрешаваща способност и дълбочина на проникване,
 • Compound imaging режим на пресичащи се лъчи - образ без артефакти,
 • ImFusion ( Adaptive Imaging Fusion) режим за повишаване на детайлна и контрастна резолюция,
 • ATFR (Adaptive Tissue Flash Rejection) цифров динамичен филтър за отстраняване на артефактите в режим на цветно картиране,
 • PRA (Progressive Real-time Apodization) цифрова динамична аподизация, подобряваща пространствената разрешаваща способност,
 • THI (Tissue Harmonic Image) тъканно-хармонично изображение THI