Трансдюсери SonoScape

Оферта

Изтеглете брошура в pdf формат

Компанията SonoScape е производител на широка гама мултичестотни трансдюсери със свръхвисока плътност на елементите ( до 512) за всички области на ултразвуковата диагностика.

Каталог

 

 
 
  

Над 100 модела
трансдюсери
Обемни трансдюсери
за Live 3D
Лапароскопски
трансдюсери
  
  
Интраоперативни
трансдюсери
Кардиологични
трансдюсери за деца
Трансезофагиални
кардиологични
трансдюсери за деца
и възрастни