Трансдюсери за ехографи с доплер

Модел L741 L742 L743 10L1 L541 10I2 C344 C362 C542 VC62
Пълна честотна лента, MHz 5~16 5~16 5~16 4,5~15 3,7~8 4,5~15 2~7 2~7 3,7~11 2~7
Super High Density
FOV 46mm 38mm 46mm 36mm 38mm 25mm 70° 70° 60° 75°
Радиус, mm - - - - - - 40 60 40 40
Приложение:
Абдоминални изследвания
Кардиология
АГ
Малки органи
Съдови изследвания
Урология
Педиатрия
Интраоперативен
Live 3D/4D
Биопсичен водач

Модел C311 C611 6V1 6V3 EC9 7U2 2P1 5P1 MTEE MTEEm
Пълна честотна лента, MHz 2~6 4~13 4~15 4~15 4~15 4,5~15 1,9~6 4,2~11 4,2~8 4,2~8
Super High Density
FOV 150° 135° 135° 200° 150° 46mm 90° 90° 90° 90°
Радиус, mm 15 11 11 10 8 - - - - -
Приложение:
Кардиология
АГ
Съдови изследвания
Урология
Педиатрия
Биопсичен водач

Eхографи >>>