Качество


SonoScape по света

SonoScape продава и обслужва сервизно своите продукти чрез мрежата от над 60 дистрибутори и представителства по света.
През 2005 г. на територията на Република България е създаден специализиран сервизен център за ехографската техника SonoScape.

Клиентите ползващи продукти на компания SonoScape в България знаят, че са направили оптималния избор по отношение цена/качество за съвременна ехографска техника.