През 2021 г. се навършват 12 години от стартирането на продажбите на SonoScape S6 и девет години от лансирането на S2. До края на настоящата година производството на моделите ще бъде прекратено. Въпреки това, SonoScape S6 остава един от най-дълго произвежданите модели ехографи в света. Качеството на образа с конвексни сонди и отличните резултати в кардиологията бяха основна причина за успеха на продукта. От друга страна, S2 е един от апаратите, които доставят най-висока добавена стойност спрямо своята цена. Отлични резултати се постигат при коремната ехография и АГ изследванията. Въпреки прекратеното производство, моделите ще подлежат на поддръжка а нови резервни части и трансдюсери ще бъдат налични.

Въпреки това, екипът на МТИ, с подкрепата на SonoScape, реши да предложи на потребителите на някои доказани модели опцията да предадат за утилизация своите употребявани машини и да се възползват от отстъпка при покупка на нов стационарен ехограф с цветен доплер. Размерът на отстъпката е както следва:

  • при предаване на модел S2: отстъпка в размер на 3800 лв.
  • при предаване на модел S6: отстъпка в размер на 5200 лв.
  • при предаване на модел S11: отстъпка в размер на 6400 лв.

Актуални ценови предложения на ехографите SonoScape ще откриете в онлайн магазина на Медицинска Техника Инженеринг на следния адрес: https://mte-online.com/

 

Преди да отправите запитване, свързано с настоящата програма, моля прочетете общите условия:

Общи условия:

*Отстъпката е фиксирана и се предоставя без значение от техническото, визуално и функционално състояние на Вашия ехограф. Задължително условие е машината да се предаде в своята цялост, с поне една сонда и четими/проверими серийни номера както на апарата, така и на сондите. Условията са валидни при покупка на нов ехограф SonoScape спрямо актуалните цени, обявени в сайта www.mte-online.com, отчетени към датата на постъпилото запитване. Програмата е валидна само за юридически лица при покупка на стационарен ехограф с цветен доплер.

*Медицинска Техника Инженеринг ООД запазва правото си да откаже изпълнение на програмата по свое усмотрение без да упоменава причините за своето решение.