Демонстрационен ехограф SonoScape P40Elite – 1 бр.

Отстъпка от стандартната цена на базов апарат с кардиологична сонда: над 16 000.00 лв.

Крайна цена с 1 бр. нова кардиологична монокристална сонда, модел S1-5: 57 600.00 лв. с вкл. ДДС

Описание

  • Включени всички съвместими софтуерни пакети, включително кардиологични.
  • Работни часове: приблизително 800 часа

Свържете се с нас

По телефон

По e-mail

    Направете запитване за този продукт