SonoHelp

Описание

Софтуер на SonoScape за самостоятелно обучение. Модулът може да бъде използван по време на самите прегледи. На разположение е голяма база данни, демонстрираща методите за диагностика на различни органи на човешкото тяло. Предоставени са референтни клинични изображения при стандартни проекции и обичайна позиция на сондата,

Свържете се с нас

По телефон

По e-mail

    Направете запитване за този продукт