Считано от 01.03.2021 г., част от моделите, базирани на платформата Aurora и всички модели от платформа Wis+ могат да бъдат дооборудвани или поръчани с доплеров режим „Bright Flow“ – функция за пространствено (подобно на 4D) изобразяване на кръвния поток в реално време. Използва се за анализ на хемодинамиката както при малки съдове и органи с бавен кръвоток, така и при съдове с бърз кръвоток. За използване на функционалността не е необходим обемен трансдюсер. При изследване на бързи потоци се разграничават ясно завихряния и шънтове а при бавни потоци се следи с лекота обема на изследваните съдове и общата хемодинамика на редица органи и новообразувания. Функцията е клинично значима при АГ, нефрологични и урологични изследвания, както и при всички специалности с висока честота на туморните находки.