SonoScape въвежда самообучаващ се изкуствен интелект в апаратите от „Премиум“ сегмента

май 4, 2020

Въвеждането на изкуствен интелект в медицината е очакван процес и навярно естествено развитие в сферата. Все повече разработки целят оптимизация на работния процес с въвеждането на автоматични алгоритми в отделни етапи от обичайната диагностична дейност. Основната разлика между всички познати алгоритми и платформата Wis+ на SonoScape е, че тя се самообучава. Системата е базирана на изкуствен интелект, изграден по подобие на невронната мрежа на човешкия мозък. Разпознава органи и тъкани, локализира и анализира патологични изменения, измерва и изчислява диагностично значимите параметри и съотношения. Благодарение на ежедневната работа на оператора, системата непрекъснато променя своите изчислителни алгоритми, за да се доближи максимално до очакванията на оператора и да адаптира уменията си спрямо неговите методи на работа.

Към днешна дата Wis+ предлага алгоритми за напълно автоматизирани измервания и анализ в акушерството, МСК, мамографските и ендокринологичните измервания. Системите подлежат на периодичен ъпдейт за добавяне на всички нови разработки на компанията.

Свържете се с наш сътрудник при необходимост от допълнителна информация относно моделите, които са базирани на платформата Wis+.