SonoScape с мигновена реакция срещу COVID-19

мар. 1, 2020

От 01.03.2020 г. всички преносими модели от сериите “E” и “X” на SonoScape са оборудвани със специализиран софтуерен пакет за диагностика на бял дроб. Функциите са налични за всяка доставена бройка, независимо от нейното приложение. Софтуерът е приложим с конвексна сонда 3C-A и линеарна сонда L741. Наличен е присет с оптималните настройки за белодробни изследвания, където са въведени и функциите:

  • Auto B Line – алгоритъм за автоматичен анализ на характерните при белодробна патология “B” линии.
  • Auto Pleura Line – функция за автоматична локализация и измерване на основните показатели на плевралната линия – минимална, максимална и средна дебелина и стандартно отклонение.

Методът на ехографското изследване е демонстриран в приложения видеоматериал.